Kакво е счетоводен асистент

 

Отговорностите на счетоводния асистент включват:

 • Съгласуване на фактури и идентифициране на несъответствия
 • Създаване и актуализиране на отчети за разходите
 • обработване на формуляри за възстановяване на разходи

 

Кратко описание на работата

Търсим счетоводен асистент, който да изпълнява ежедневни счетоводни задачи в подкрепа на нашия финансов екип.

 

Отговорностите на счетоводния асистент включват управление на отчети за разходи и възстановявания на суми, въвеждане на финансови транзакции във вътрешните ни бази данни и съгласуване на фактури. Ако имате диплома по счетоводство и се интересувате от придобиване на опит в счетоводните процедури, бихме искали да се срещнем с вас.

цени на счетоводни услуги за малки фирми

В крайна сметка ще помагате на нашия счетоводен отдел да работи гладко, като осигурявате прозрачност и ефективност на всички транзакции.

счетоводство на парична основа

Отговорности

 • Изравняване на фактури и установяване на несъответствия
 • Създаване и актуализиране на отчети за разходите
 • Обработване на формуляри за възстановяване на разходи
 • Подготовка на банкови депозити
 • Въвеждане на финансови транзакции във вътрешни бази данни
 • Проверявайте електронните таблици за точност
 • Поддържане на цифрова и физическа финансова документация
 • Издаване на фактури на клиенти и външни партньори, ако е необходимо
 • Преглед и подаване на документи за заплати
 • Участие в тримесечни и годишни одити

цени счетоводни услуги калкулатор

Изисквания и умения

 • Професионален опит като асистент по счетоводство или счетоводител
 • Познаване на основни счетоводни процедури
 • Запознаване с финансовите разпоредби
 • Добри математически умения и способност за откриване на цифрови грешки
 • Практически опит с MS Excel и счетоводен софтуер (напр. QuickBooks)
 • Организационни умения
 • Способност за работа с чувствителна и поверителна информация
 • Бакалавър/бакалавър по счетоводство, финанси или в съответната област
 • Често задавани въпроси

Какво прави един асистент по счетоводство?

Счетоводният асистент изготвя бюджети, регистрира и изпраща фактури за услуги или продукти, предоставени от служители на компанията, които са одобрени от ръководството. Той обработва парични транзакции и изпълнява други административни задължения, като например изготвяне на презентации за финансови отчети.

счетоводство онлайн

Какви са задълженията и отговорностите на счетоводителя?

Счетоводният асистент отговаря за подпомагането на счетоводителите при изготвянето на бюджети и отчети. Те могат също така да изпращат фактури и да гарантират, че всички транзакции са отчетени точно и навреме. Те често помагат за облекчаване или намаляване на работното натоварване на пълните счетоводители, като се грижат за по-дребни задачи.

цени счетоводни услуги

Какво прави един добър счетоводен асистент?

Успешният счетоводен асистент трябва да има отлично внимание към детайлите и да притежава умения за устна и писмена комуникация. Той трябва да има и компютърна грамотност за работната среда на тази позиция. От съществено значение е и способността да се справя с различни обеми работа, тъй като те могат да варират ежедневно.

счетоводни услуги цени калкулатор

С кого работи счетоводният асистент?

Счетоводните асистенти си сътрудничат с младши счетоводители, за да обработват и записват транзакции и да изготвят отчети или бюджети, ако е необходимо. Те могат също така да ги подпомагат, като изпращат имейли на клиенти и проверяват данните за точност.

счетоводни услуги цени калкулатор

бизнес консултант